آلبازن 2.5% ( آلبندازول)

داروخانه دامپزشکی ایران وت عرضه داروی ضد انگل آلبازن 2.5% ( آلبندازول) - آلبندازول نسبت به سایر بنزیمیدازولها پس از مصرف خوراکی جذب بهتری دارد.جهت اطلاعات بیشتر نرم افزار دام دارو را نصب نمایید.

کشور سازنده :
ایران
قیمت وتخفیفات :
عضویت در تلگرام
نرم افزار دام دارو :
اطلاع از فروش ویژه

توضیحات محصول

( آلبندازول)

شکل دارویی: سوسپانسون خوراکی

ترکیب:
هر میلی لیتر حاوی 25 میلی گرم ماده موثره آلبندازول  می باشد.

‌موارد مصرف‌:
طیف اثر آن بر روی آلودگیهای کرمی حیوانات مختلف به شرح زیر است :
گوسفند و بز : نماتودهای لوله گوارش ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ) : استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، همونکوس ، نماتودیروس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم
سستودهای لوله گوارش : مونیزیا ، هلیکومترا.
کرم های ریوی : دیکتیوکولوس  فیلاریا و پروتوسترونژیلوس
ترماتودهای کبدی : فاسیولا هپاتیکا ، فاسیولاژیگانیتکا ( دوز 20 میلی گرم به کیلوگرم دوبار به فاصله 15 روز بر ضد دیکروسلیوم دندریتیکوم نیز موثر است) .
گاو :نماتودهای لوله گوارش  ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ): استرتاژیا ، همونکوس ، تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس ، کوپریا، بونوستومم ، استرونژیلوئیدس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم
کرم های ریوی : دیکتیوکولوس و یویپاروس
ترماتودهای کبد : فاسیولاهپاتیکا ، فاسیولاژیگانتیکا .
تک سمی ها:استرونگل بزرک ، استرونگل های کوچک ، پاراسکاریس اکوئوروم واکسییوریس اکویی
ضمنا آلبازن 5/2% کشنده تخم و نوزاد کرم های گرد و تخم فاسیولا می باشد.

مقدار و روش‌ مصرف‌:
توصیه می شود سوسپانسیون آلبازن 5/2 % با استفاده از دستگاه خوراندن داروهای آبکی ( Drenching Gun ) خورانده شود و پیش از استفاده ظرف حاوی دارو به خوبی تکان داده شود.

ضد نماتود: 5 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام ( 2 میلی لیتر آلبازن 5/2% برای هر 10 کیلوگرم وزن زنده دام).
ضد نماتود ، سستود و ترماتود : 5/7 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام (3 میلی لیتر آلبندازول 5/2% برای 10 کیلوگرم وزن زنده دام).

گاو:
ضد نماتود: 5/7 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام ( 5/7 میلی لیتر برای 25 کیلوگرم وزن زنده دام).
ضد نماتود،سستود و ترماتود : 10 میلی گرم به کیلوگرم برای هر کیلوگرم وزن زنده دام (10  میلی لیتر آلبندازول 5/2% برای هر 25 کیلوگرم وزن زنده دام).

نکات‌ قابل‌ توجه:‌
در حین مصرف از تماس دارو با پوست خودداری شود.

زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
گوشت گاو: 14 روز
گوشت گوسفند: 10 روز
شیر: 72 ساعت

شرایط‌ نگهداری:‌
دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)
دور از دسترس اطفال.

بسته‌بندی‌:
بطری های یک لیتری

دارونامه دامپزشکی ایران وت (IRANVET )
[شیراز]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : معرفی داروهای دام، داروهای طیور، داروهای اسب، داروهای زنبور عسل، مکمل های دام، کنسانتره طیور، لوازم دامپزشکی، لوازم دامپروری، حشره کش ها، سموم خانگی، سموم دامپزشکی، داروی طیور، خوراک دام وطیور، خوراک ماهی، غذای سگ وگربه، داروی حیوانات خانگی
  • تلفن: +071-5450-3736
بروز رسانی 6 روز پیش